Det tänds en Luma

Luma, Kooperativa Förbundets glödlampsfabrik grundades i Stockholm vid 1920-talets slut.

Det går upp en talgdank. Det går upp ett ljus. Det tänds ett Liljeholmens. Det tänds en Luma. Samtliga uttryck betyder att man plötsligt förstår, ser ett sammanhang eller lösningen på ett problem.

Förpackning för glödlampa av fabrikatet Luma.

Slå huvudet på spiken

Spikens huvud är dess övre del, den man slår på när man spikar.

Slå huvudet på spiken betyder att säga något träffande, precist och riktigt.

Handsmidda spikar från Häringe socken, Södermanland.

Ta sig en bläcka

Bläcka är ett äldre rymdmått för brännvin. Det rymmer drygt 8,2 cl. Måttet tillverkades av bleckplåt.

Ta sig en bläcka betyder att ta sig en sup, att bli berusad.

Bläckmått från Segerstad socken, Västergötland. Kröningsstämpeln är från 1848.

Inte ha ett rött öre

Öre är en mycket gammal myntenhet. Sedan Gustav Vasas tid har öre varit ett namn på präglade mynt av olika slag. Sedan 1873 utgör ett öre en hundradel av en krona, alltså ett mynt av låg valör. Mynt präglade av koppar är röda.

Inte ha ett rött öre betyder att vara utan pengar.

Kopparmynt 1 öre präglat 1742.

Inte ett vitten

Ett vitten var ett vitt mynt, alltså ett silvermynt. Kommer av lågtyskans witte med betydelsen vit slant. Vitten betecknade silvermynt av lågt värde.

Inte ett vitten betyder inte det minsta eller ingenting. Att inte äga ens ett vitten betyder alltså att inte äga någonting, inte ens ett silvermynt av lågt värde. Vitten kan också användas i uttryck som Mina synpunkter var inte ett vitten värda och betyder då att synpunkterna ansågs vara helt värdelösa eller inte beaktades.

Silvermynt 1/3 riksdaler från 1789.

En black om foten

En black var ursprungligen en träklump som skulle hindra fångar att fly och hästar att springa iväg. Tunga blackar av järn användes till exempel vid fångtransporter.

Att något är en black om foten betyder att något utgör ett hinder.

Fotblack av järn, från Cellfängelset i Växjö. Inkom till museet 1881.