Till startsidan

Boken och illustrationerna

Det insamlade materialet var omfattande, bland annat beskrivningar av levnadsförhållanden, renskötsel, språk och religion. Istället för att bli ett tillägg till Gustaf von Dübens rasbiologiska forskning blev det en bok, Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. Ethnografiska studier, 1873. Lotten von Dübens fotografier blev förlagor till bokens illustrationer, som utfördes i xylografi, ett slags träsnitt. Det var ännu inte möjligt att trycka fotografier i böcker.

Boken har genom sina utförliga beskrivningar av samiskt liv blivit en klassiker inom sameforskningen, men där finns också värderingar av människor som idag ses som både fördomsfulla och respektlösa. De är en spegling av tidens syn på samer och av rasforskarnas sätt att betrakta det de såg som lägre stående raser.

Lotten von Dübens fotografier av människor som allvarligt tittar tillbaka på betraktaren förmår att beröra ännu i dag. Under resorna skrev hennes make dagbok men han berättar ytterst lite om hustruns fotograferande eller de bilder hon tagit. Vi vet inte mycket om hennes arbete eller hennes tankar om de människor hon fotograferade. Hon har inte skrivit själv och hennes samtid fann det inte värt att beskriva.
Illustration ur boken 'Om Lappland och Lapparne, företrädesvis de svenske. Ethnografiska studier'. 1873.
Illustration ur boken "Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. Ethnografiska studier”. 1873
Förlagan till bokens illustration.
Förlagan till bokens illustration.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
© Nordiska museet 2008, Djurgårdsvägen 6-16, Box 27820, 115 93 Stockholm, 08-519 546 00, nordiska@nordiskamuseet.se