Till startsidan

Lottens fotografier

De fotografier som Lotten von Düben tog vid de två expeditionerna är de äldsta kända på svenska samer. Närbilder av allvarliga samer utomhus var ovanliga för sin tid. De representerade ett helt annat bildskapande än de gängse porträtten av personer ur borgerligheten, sittande eller stående i arrangerade poser i ateljéer med balustrader, stolar och draperier.

Lotten von Dübens bilder bygger på en antropologisk tradition där människorna är fotograferade rakt framifrån och i profil för att ge underlag till forskarnas studier. Om de avbildade personerna kände till hur fotografierna skulle användas vet vi inte. Liknande bilder togs också av polisen och inom fångvården. Lotten von Düben skulle sannolikt aldrig själv ha låtit sig porträtteras på detta vis.

Lotten von Düben var en av de första som också fotograferade det lappländska landskapet. Hon dokumenterade bland annat Harsprånget och Stora Sjöfallet, mäktiga vattenfall som senare kom att dämmas upp för kraftverksbyggen. Förmodligen togs många av bilderna som hennes egna reseminnen. Flera av fotografierna kopierades och sattes i album som gavs bort i present till vänner.

+ Bläddra i ett album, klicka här.
På fotografiet är antecknat 'Vid Niommel-saska, (Harsprånget) grupp af samtliga i följet under ventan att solen skall belysa fallet'. 1868
På fotografiet är antecknat "Vid Niommel-saska, (Harsprånget) grupp af samtliga i följet under ventan att solen skall belysa fallet". 1868.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
© Nordiska museet 2008, Djurgårdsvägen 6-16, Box 27820, 115 93 Stockholm, 08-519 546 00, nordiska@nordiskamuseet.se