Till startsidan

Bilden av det samiska

Intresset var stort i Europa för främmande och exotiska kulturer. Äventyrare, upptäcktsresande och museitjänstemän gjorde resor för att komma hem och berätta. Fram träder en bild av ett ”vi och dom”, där människor delades in i högre och lägre stående folk. Även samerna intresserade många och i Europa visades samefamiljer med renar upp på zoologiska trädgårdar. På Skansen bodde samefamiljer periodvis från 1891 och långt in på 1900-talet.

Lotten von Düben tog också bilder som förlagor till utställningar i Nordiska museet eller som namnet var då, Skandinavisk-etnografiska samlingen. Höstflyttning i Lule lappmark var en uppbyggd scen som visades på museet 1874 och på världsutställningarna i Paris 1878 och Chicago 1893.

Paret von Düben införskaffade samiska föremål och kläder under sina resor och det mesta såldes eller skänktes till Nordiska museet.
Gustaf von Dübens systerdotter Marie-Louise Berg och hennes döttrar klädda i dräkter från von Dübens samling. Bilden togs av Lotten von Düben som förlaga till 'Höstflyttning i Lule lappmark'.
Gustaf von Dübens systerdotter Marie-Louise Berg och hennes döttrar klädda i dräkter från von Dübens samling. Bilden togs av Lotten von Düben som förlaga till "Höstflyttning i Lule lappmark".
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
Utställning på Nordiska museet 1874.
Utställning på Nordiska museet 1874.
Foto Nordiska museet
Kåsa, från von Dübens samling, till Nordiska museet 1874.
Kåsa, från von Dübens samling, till Nordiska museet 1874.
Foto Nordiska museet
Maria Nilsdotter med sina barn, Spåningsvallen i Arvidsjaurs socken, 1871.
Maria Nilsdotter med sina barn, Spåningsvallen i Arvidsjaurs socken, 1871.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
Per och Lotso Vannars söner, Sjokksjokks sameby, 1868.
Per och Lotso Vannars söner, Sjokksjokks sameby, 1868.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
Inga Pantsi med dotterdotter, Tuorpons sameby, 1868.
Inga Pantsi med dotterdotter, Tuorpons sameby, 1868.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
© Nordiska museet 2008, Djurgårdsvägen 6-16, Box 27820, 115 93 Stockholm, 08-519 546 00, nordiska@nordiskamuseet.se