Till startsidan

Våtplåt och stereokamera

För att förbereda glasplåtarna, negativen, för fotografering fuktades de med kollodium (en blandning av bland annat eter och alkohol). Det måste ske i mörker och Lotten von Düben hade därför ett mörkrumstält med sig på resorna. Glasplåten placerades i en kassett av trä med ett skyddslock som öppnades vid exponeringen. Plåten måste framkallas medan den fortfarande var fuktig.

Lotten von Düben använde en kamera med två objektiv, en stereokamera, för att ta två bilder i samma tagning. När man tittade på de färdiga bilderna med ett stereoskop framträdde en bild med tredimensionellt djup.

För att få fotografier av människor som var användbara i den rasinriktade forskningen togs två olika bilder av samma person, framifrån och i profil. Ett syfte med lapplandsexpeditionerna var just att få ett fotografisktunderlag för studier av den samiska befolkningen inom den fysiska antropologin.
Pava Matsson Mulka, Jokkmokk.
Pava Matsson Mulka, Jokkmokk.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
Maria Persdotter, Sirkas sameby.
Maria Persdotter, Sirkas sameby.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
Njammat vid Rapaälven, 1868.
Njammat vid Rapaälven, 1868.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
© Nordiska museet 2008, Djurgårdsvägen 6-16, Box 27820, 115 93 Stockholm, 08-519 546 00, nordiska@nordiskamuseet.se