Förintelsen av ett judiskt folk

EN MILJON JUDAR
Före kriget fanns nära
1 miljon ungerska judar.
De flesta judar bodde i Budapest.
De övriga var utspridda i över
hundra församlingar runtom i landet.
En av dem fanns i Kisvárda.

 LEVDE I TVÅ OLIKA KULTURER
Kisvardá ligger i nordöstra Ungern.
På 1920-talet hade staden omkring 12 000 invånare.
Nästan en tredjedel var judar.
Många människor i Kisvardá var jordbrukare.
Runt om staden fanns bördiga åkermarker,
stora vingårdar och fruktodlingar.
Judarna i Kisvardá levde i två olika kulturer.
De var integrerade i det ungerska samhället,
samtidigt som de var trogna
den judiska församlingen.


RASLAGAR
I mitten av 1930-talet ökade antisemitismen.
Den ungerska regeringen ville visa
sin sympati med det nya Tyskland.
En rad olika raslagar infördes.

Judarna fick inte arbeta med vad som helst.
Utan förvarning var plötsligt
250 000 judar utan arbete.
Därefter kom anti-judiska förordningar
slag i slag.
Judar fick inte gifta sig med kristna.
Judar fick inte äga mark.
Judar fick inte gå i kristna skolor.
Judar tvingades sy fast en gul stjärna
av tyg på sina kläder,
så att alla kunde se vem som var jude.
 


INTE VÄLKOMNA NÅGONSTANS
Tusentals människor försökte lämna Ungern
men inte något land ville ta emot judiska flyktingar.


TYSKARNA INVADERAR UNGERN
1944 invaderade den tyska armén Ungern,
utan att möta nämnvärt motstånd.
Det blev slutet för den judiska befolkningen.
På några få månader tömdes
den ungerska landsbygden på judar.
Alla judar tvingades in i getton,
där de stängdes in.


SISTA ÖVERLEVANDE JUDARNA I EUROPA
De inspärrade judarna i Ungern
var bland de sista överlevande
judarna i Europa.
Över fem miljoner judar
från olika länder hade redan mördats
av tyska nazister och deras sympatisörer.


HJÄLPEN KOM FÖRSENT
I juli 1944 kom svensken
Raoul Wallenberg till Budapest.
Han lyckades utfärda skyddspass
till tiotusentals judar.

Men för de flesta kom hjälpen försent.
Innan sommaren var slut
hade nära en halv miljon judar deporterats
från Ungern till Auschwitz.
De flesta gasades ihjäl omedelbart.
En spillra från Kisvárdas judiska församling
överlevde förintelsen.
En handfull av dem räddades till Sverige.
 

Till menyn