Vandringsutställningen

Vad mina ögon sett finns som en utställning på Internet och som en skärmutställning att hyra från Nordiska museet.

Vandringsutställningen består av två skärmgrupper och fyra bronsskulpturer, som föreställer de fyra personer utställningen handlar om. Den tar liten plats och kan ställas upp i ett större klassrum eller samlingssal. Yttermåtten är 2,2
  

Magda av Per Josefsson
Utställningen är uppbyggd som ett litet rum som förtätar och koncentrerar de fyra personernas berättelse. Rummet är öppet åt alla håll. På två sidor är öppningen utstkuren som ett kors. Korset och skärmarnas vithet ger associationer till de vita bussarna. Väggarna skapar fond till de expressiva skulpturerna.


Märta, Axel och Björn

Dessutom finns en informationsskräm, som ger historisk bakgrund.

Formgivning och skulpturer av Per Josefsson.
Layout och produktion Ord&Form.

För mer information och bokning kontakta maria.regazzoni.rapp@nordiskamuseet.se
Tel 08-51 95 46 81
Fax 08-51 95 45 80

Logotyp Vad mina ögon sett (jpeg, 89 K)

 

Information    I    Lärarhandledning    I    Litteraturlista   I   Bildförteckning   I   Till menyn