Lärarhandledning

Vad mina ögon sett består av en skärmutställning och en hemsida. Utställningen kan på ett naturligt sätt ingå i undervisningen kring andra världskriget. Den berör aktuella frågor som nazism, förintelsen eller rasism. Den fungerar med sitt personliga anslag, som ett komplement till Levande Historia.

I utställningen berättar Axel, Märta, Björn och Magda själva om sina öden. Berättelserna är illustrerade med ett rikt bildmateriel.
I slutet av varje berättelse finns en epilog som kan fungera som avstamp för en diskussion om vad vi kan lära oss av historien; hur är det idag; vad kan vi göra för att historien inte upprepas; känner vi igen rasismens ansikte; vilka krig utkämpas idag, etc?

Förutom de personliga betraktelserna finns en kortfattad historisk bakgrund i fem avsnitt som ger relief till händelserna.

Som historisk fördjupning fungerar boken "Om detta må ni berätta" utmärkt. Under litteraturförteckning hittar du en lista på annan bra litteratur.

Vi har också gjort en frågelista som du kan använda som ett hjälpmedel i undervisningen. För att kunna svara på frågorna, måste eleven besöka samtliga avsnitt i utställningen. Du kan skriva ut frågelistan här om du vill.

Vill du ha mer tips besök www.levandehistoria.orgVandringsutställningen    I    Information    I    Litteraturlista   I   Bildförteckning   I   Till menyn