Frågelista
 
Vad hette den stad i Ungern som Magda bodde i?
Svar:

 
Vilken färg hade den stjärna som judarna var tvungna att bära?
Svar:

 
Vilket år genomförs expeditionen med de vita bussarna?
Svar:

 
Vilka saker fick Magda ta med sig när nazisterna kom och hämtade familjen?
Svar:

 
Vad hette koncentrationslägret dit Magdas familj fördes?
Svar:

 
Vad var det Magda skrev på en papperslapp i fånglägret?
Svar:

 
Hur mycket vägde Magda när hon räddades?
Svar:

 
Hur många syskon hade Axel?
Svar:

 
Vad livnärde sig Axels familj på?
Svar:

 
Till vilken stad blev Axel inkallad?
Svar:

 
Vilken uppgift har Axel när han är inkallad?
Svar:

 
Vilken uppgift har Axel under expeditionen med de vita bussarna?
Svar:

 
När Axel är på väg hem från Tyskland, får han nya order. Vilka?
Svar:

 
När Axel kommit hem till Sverige utbildar han sig. Till vad?
Svar:

 
Hur gammal var Björn när han för första gången mönstrar på en båt?
Svar:

 
Vilket år invaderar Tyskland Norge?
Svar:

 
Varför flydde Björn till Sverige?
Svar:

 
Var blev Björn tillfångatagen av tyskarna?
Svar:

 
Vad hette lägret Björn spärrades in?
Svar:

 
Vad hette Björns vän i lägret?
Svar:

 
Björn och hans vän hade ett sätt att prata med varandra. Vilket?
Svar:

 
När Björn räddas av de vita bussarna är han utsvulten. Men ändå vill han inte äta av matpaketet han får. Varför?
Svar:

 
När Björn kommer tillbaks till Norge utbildar han sig. Till vilket yrke? Varför väljer han det?
Svar:

 
Varför åker Björn tillbaks till Tyskland 1947?
Svar:

 
Vilket yrke hade Märtas pappa?
Svar:

 
Vilken typ av skola börjar Märta på efter att hon tagit studenten? Vad får hon göra?
Svar:

 
Märta åker med de vita bussarna som hjälpsyster. När hon kommer fram till fånglägren får hon en chock. Hur såg fångarna ut?
Svar:

 
Vad gjorde Märta när hon kommer tillbaks från Tyskland?
Svar:

 
Vilket år kommer socialdemokraterna till makten i Sverige. Vad hette statsministern?
Svar:

 
Det kom många flyktingar till Sverige innan kriget. Många av dem var judar. Vad gjorde de svenska myndigheterna för att skilja ut judarna från andra flyktingar?
Svar:

 
Sveriges ekonomi blev bättre under mellankrigstiden genom stororder av en speciell vara. Vilken var det och vad skulle den användas till?
Svar:

 
Sverige förklarades neutralt vid krigsutbrottet. Vad innebar det?
Svar:

 
1941 kom en lag som påverkade den svenska pressen. Vilken var det och vad ville man uppnå?
Svar:

 
Vilket var huvudsyftet med räddningsexpeditionen med de vita bussarna?
Svar:

 
1921 inrättades ett institut i Uppsala. Vilket var det och varför inrättades det?
Svar:

 
Hur många flyktingar från de nordiska länderna tog Sverige emot under andra världskriget?
Svar:

 
Hur många fångar räddade expeditionen med de vita bussarna ur de tyska fånglägren?
Svar:

 
Varför avrustades det norska försvaret efter första världskriget?
Svar:

 
Vad hette ledaren för det norska nazistpartiet?
Svar:

 
Vad kallades de norska fångarna av nazisterna? Varför?
Svar:

 
Hur många judar bodde i Ungern före andra världskriget?
Svar:

 
Vilka lagar infördes speciellt för judarna, när nazisterna tog makten i Ungern?
Svar:

 
Hur många judar mördades under andra världskriget?
Svar:

 
Vad hette den svensk som arbetade i Budapest och som hjälpte ett stort antal judar att fly undan nazisterna?
Svar:

 
Hur stor var personalstyrkan som följde med de vita bussarna?
Svar:
 

 

Tillbaka till lärarhandledningen