Till startsidan
Foto Lotten von Düben är en utställning med
bilder från Nordiska museets arkiv.

Litteraturtips:
Gustaf von Düben. I Lappland 1868 och 1871. Reseberättelse. Bearbetad och kommenterad av Gunnar Broberg. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 1989.

Gustaf von Düben. Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. Ethnografiska studier. 2. utg. med förord av Jan Garnert. Stockholm: Gidlunds/Nordiska museet 1977. (Originalutg. 1873.)

Lotten von Düben. I Lappland. Introduktion Eva Dahlman. Stockholm: Alfabeta 1991. (Svenska/engelska.)

Olof Ljungström. Oscariansk antropologi. Etnografi, förhistoria och rasforskning under sent 1800-tal. Hedemora: Gidlunds 2004.

Johan Jonsson. Samer i bild – bilder av samer. Ett fotografi och tre berättelser. Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok 2008.

Looking north. Representations of Sámi in visual arts and literature. Red. Heidi Hansson & Jan-Erik Lundström. Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2008. (Svenska/engelska.)

Eva Dahlman. Swedish Sámi in anthropological pictures and on postcards. / Svenska samer på antropologiska bilder och vykort. I Looking north.

+ www.nordiskamuseet.se
Foto Lotten von Düben
Maria Persdotter, Sirkas sameby, 1868.
Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet
© Nordiska museet 2008, Djurgårdsvägen 6-16, Box 27820, 115 93 Stockholm, 08-519 546 00, nordiska@nordiskamuseet.se